ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Quận 5 hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi địa chỉ trụ sở trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

                 
             
             Thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh;
             Trung tâm Hỗ trợ phát triển Kinh tế và Cung ứng Lao động Quận 5 tiến hành thực hiện hỗ trợ miễn phí chuyển đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính từ Phường 15 sang Phường 12 Quận 5 trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; hiện có 190 doanh nghiệp và 20 chi nhánh trên địa bàn Phường cần thay đổi. Ông Trần Huy Cường – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển Kinh tế và Cung ứng Lao động Quận 5 thông tin “Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 5, Trung tâm tổ chức thực hiện hướng dẫn các thủ tục và soạn hồ sơ cho doanh nghiệp, trong vòng 3 ngày các doanh nghiệp đã nhận được giấy phép kinh doanh mới”. Ông Phạm Chí Minh – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Chí Minh là đơn vị trên địa bàn Phường 15 chuyển đổi sang Phường 12 cho biết “ Lúc đầu ông cảm thấy lo lắng nhưng khi được sự hướng dẫn và cung cấp thông tin thì sau 03 ngày ông đã nhận được giấy phép, mọi thứ thật đơn giản và nhanh gọn tạo thuận lợi cho công ty trong các hoạt động giao dịch, không bị gián đoạn”
            Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh theo quyết định sát nhập địa giới hành chính vẫn được tổ chức thực hiện không chỉ Quận 5 mà Trung tâm sẽ tiến hành hỗ trợ cho các Quận khác sát nhập theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam.

Mọi chi tiết liên hệ:
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển kinh tế và Cung ứng lao động Quận 5 – CEDAL
Địa chỉ: 462 - 464 An Dương Vương Phường 4 Quận 5
               Hotline: 0914.462.464                                 Điện thoại: (028) 38.355.88
Website: www.cedals.gov.vn                        Fanpage: Cedals

 

Ông Phạm Chí Minh - Giám đốc Công ty TNHH TM Chí Minh là doanh nghiệp đầu tiên nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
khi sát nhập từ Phường 15 sang Phường 12 Quận 5Đại diện Công ty TNHH Ngọc Dịch nhận giấy phép kinh doanh sau khi chuyển đổi địa giới

0914 462 464