ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

"Ngày hội An sinh xã hội, tiếp cận việc làm năm 2021"

"Ngày hội An sinh xã hội, tiếp cận việc làm năm 2021"
Trung tâm phát triển kinh tế và cung ứng lao động Quận 5 và Ủy ban nhân dân Phường 6 phối hợp với Quận Đoàn tổ chức
-Nhằm hỗ trợ người dân trên địa bàn được tiếp cận việc làm với thu nhập phù hợp, đặc biệt là người lao động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19
-Tạo điều kiện, cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp vối nguồn lao động dồi dào sau thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội, đồng thời quảng bá hình ảnh, thương hiệu và sản phẩm nổi bật đến người dân trên địa bàn Quận.
Thời gian - địa điểm:
Từ 7h30 đến 11h30 ngày 13/11/2021 ( Thứ bảy )
Tại Trung tâm văn hóa Quận 5 ( 105 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5)
0914 462 464