ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Lớp đào tạo kỹ năng tiếp cận thương mại điện tử

Đến tham dự chương trình có sự tham dự của Ông Trần Huy Cường – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tếvà Cung ứng lao động; Bà Bùi Thị Bích Hồng – Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế và Cung ứng lao động; Bà Nguyễn Thị Ánh Loan – Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận 5; Ông Nguyễn Minh Đức - giám đốc IM group – Trung tâm phát triển kinh doanh online hàng đầu Việt Nam và ông Trương Thành Đạt - giám đốc phát triển kinh doanh IM Group. Cùng các chị Thường trực Hội 15 phường và hơn 180 hội viên phụ nữ cùng về tham dự tập huấn.

  

Sau chương trình các Hội viên Phụ nữ Quận 5 đã biết cách tạo tài khoản trang mạng xã hội để hỗ trợ hoạt động thương mại điện tử; Báo cáo viên cũng đã hướng dẫn sử dụng mạng xã hội trở thành công cụ hữu ích trong phát triển kinh doanh. Qua đó, phổ biến lợi ích, tiện ích, phương thức giao dịch về thương mại điện tử và các biện pháp bảo vệ dữ liệu các nhân.0914 462 464