ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Chức năng nhiệm vụ

A. Chức năng nhiệm vụ cơ quan.
Hỗ trợ phát triển kinh tế:
 • Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực
  • Về cơ hội giao thương, tìm đối tác, thu hút đầu tư, liên doanh, liên kết, tìm kiếm thị trường.
  • Về môi trường đầu tư, đổi mới công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị.
  • Về đất đai, nhà xưởng.
  • Tổ chức hoạt động xúc tiến từ xa, thành lập văn phòng đại diện, phòng trưng bày.
  • Tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp.
 • Cung cấp thông tin
  • Tổ chức hội nghị, cung cấp thông tin về khoa học công nghệ và kinh tế ở các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng.
  • Thông tin về thị trường trong nước và ngoài nước.
 • Tổ chức các hoạt động dịch vụ
  • Kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, dịch vụ văn phòng, lập dự án, làm thủ tục thành lập, giải thể doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho các doanh nghiệp.
Cung ứng lao động:
    Được tổ chức hoạt động giới thiệu việc làm và cung ứng lao động theo quy định tại nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm.

B.Các phòng ban cơ quan.
Đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh:
Thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tư vấn pháp lý các thủ tục, hồ sơ hành chính về:
 • Thành lập mới doanh nghiệp.
 • Thành lập mới hộ kinh doanh.
 • Chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp.
 • Thay đổi giấy phép kinh doanh.
 • Dịch vụ thuế, kế toán.
 • Tư vấn sở hữu trí tuệ: đăng ký độc quyền logo – nhãn hiệu công ty, bản quyền tác giả.
 • Cung cấp các dịch vụ: khắc dấu, chữ ký số, hóa đơn điện tử, tài khoản ngân hàng.
Hỗ trợ doanh nghiệp:
 • Phối hợp với ban ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân 15 phường, hiệp hội và các đơn vị trực thuộc Quận xây dựng chương trình, thực hiện chủ trương của Quận 5 trong công tác hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể.
 • Là đầu mối phối hợp đơn vị liên kết cung cấp dịch vụ cho cộng đồng doanh nghiệp.
 • Tổ chức các lớp khởi nghiệp, khởi sự, chuyên đề dành cho doanh nghiệp.
 • Tổ chức Chợ Hoa tết hằng năm dành cho doanh nghiệp, nhà vườn kinh doanh hoa, cây cảnh và các sản phẩm trang trí trong dịp Tết Nguyên Đán tại khu vực công viên Dạ Trạch, Phường 9, Quận 5 (tuyến đường Hùng Vương, Ngô Gia Tự).
Văn phòng chia sẻ:
    Văn phòng chia sẻ phù hợp với đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ, số lượng nhân viên ít; hoặc doanh nghiệp lớn cần văn phòng đại diện; các cá nhân, các chuyên viên tư vấn hay các nhóm dự án đang chuẩn bị hoặc mới thành lập doanh nghiệp; giám đốc các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn mở rộng chi nhánh hoặc có thêm văn phòng đại diện ngay tại trung tâm thành phố.
Khi làm chủ một văn phòng chia sẻ chuyên nghiệp, người thuê có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu mà không phải đến công ty, Nhân viên của Trung tâm có trách nhiệm trực điện thoại, sau đó chuyển thông tin cho doanh nghiệp thuê.
Dịch vụ được cung cấp bao gồm:
 • Hỗ trợ tư vấn thành lập doanh nghiệp nhanh chóng và chính xác.
 • Hỗ trợ tư vấn các dịch vụ về đất đai, nhà xưởng.
 • Địa điểm giao dịch của doanh nghiệp với địa chỉ xác định, địa chỉ để đăng ký kinh doanh và đặt bảng hiệu công ty.
 • Kết nối điện thoại với hộp thư thoại thuận lợi cho mọi giao dịch.
 • Phòng họp tiện nghi (máy chiếu, flipchart, wifi,…)
Giới thiệu việc làm:
 • Tư vấn, giới thiệu việc làm người lao động và Cung ứng lao động cho doanh nghiệp.
 • Tổ chức Ngày hội việc làm định kỳ hằng năm: tham gia hội chợ việc làm của thành phố và các tỉnh.
028 38 355 888