ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Thành lập công ty
Giới thiệu việc làm
Event
Slide 3

Giới thiệu

 
Ngày 09 tháng 07 năm 1998, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1094/LĐTBXH-QĐ về thành lập Chi nhánh Dịch vụ việc làm Quận 5 nhằm tư vấn việc làm cho người lao động thông qua tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài Quận 5.
 
Bộ máy lãnh đạo của "Trung tâm phát triển kinh tế và cung ứng Lao động".
A. Chức năng nhiệm vụ cơ quan
  • Hỗ trợ phát triển kinh tế
  • Cung ứng lao động
B.Các phòng ban cơ quan.
  • Đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh
  • Hỗ trợ doanh nghiệp
  • Giới thiệu việc làm

"Các hoạt động tiêu biểu của Trung tâm" 

"Nụ cười của khách hàng là niềm hạnh phúc của chúng tôi"!

Tin tức và sự kiện

Thông báo tổ chức chợ hoa tết Quận 5 Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Thông báo tổ chức chợ hoa tết Quận 5 Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Thực hiện chủ trương của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận 5 về việc tổ chức Chợ hoa Tết trên địa bàn, Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và Cung ứng lao động phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 9, Hội Doanh nghiệp và Hội Sinh vật cảnh Quận 5 tổ chức điểm kinh doanh hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại công viên Dạ Trạch khu vực nhà thờ Thánh Jeanne d’Arc, Phường 9 Quận 5

Phản hồi

0914 462 464