ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Thành lập công ty
Giới thiệu việc làm
Event
Slide 3

Giới thiệu

 
Ngày 09 tháng 07 năm 1998, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1094/LĐTBXH-QĐ về thành lập Chi nhánh Dịch vụ việc làm Quận 5 nhằm tư vấn việc làm cho người lao động thông qua tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài Quận 5.
 
Bộ máy lãnh đạo của "Trung tâm phát triển kinh tế và cung ứng Lao động".
A. Chức năng nhiệm vụ cơ quan
  • Hỗ trợ phát triển kinh tế
  • Cung ứng lao động
B.Các phòng ban cơ quan.
  • Đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh
  • Hỗ trợ doanh nghiệp
  • Giới thiệu việc làm

"Các hoạt động tiêu biểu của Trung tâm" 

"Nụ cười của khách hàng là niềm hạnh phúc của chúng tôi"!

Tin tức và sự kiện

Kết quả tổ chức chương trình “Chợ phiên Online Chợ Lớn”

Kết quả tổ chức chương trình “Chợ phiên Online Chợ Lớn”

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 26/02/2019 của UBND Quận 5 về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Quận 5 – Giai đoạn 2019-2020 và Văn bản số 1172-UBND/KT ngày 31/8/2020 của UBND 5 về triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Quận 5 năm 2020.

Lần đầu tổ chức Chợ phiên Chợ Lớn online

Lần đầu tổ chức Chợ phiên Chợ Lớn online

Chợ phiên online giới thiệu các sản phẩm tinh hoa của doanh...

06 điểm mới về thử việc áp dụng từ ngày 01/01/2021

06 điểm mới về thử việc áp dụng từ ngày 01/01/2021

Bộ luật lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày...

Phản hồi

028 38 355 888