ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

chợ hoa
Thành lập công ty
Giới thiệu việc làm

Giới thiệu

 
Ngày 09 tháng 07 năm 1998, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1094/LĐTBXH-QĐ về thành lập Chi nhánh Dịch vụ việc làm Quận 5 nhằm tư vấn việc làm cho người lao động thông qua tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài Quận 5.
 
Bộ máy lãnh đạo của "Trung tâm phát triển kinh tế và cung ứng Lao động".
A. Chức năng nhiệm vụ cơ quan
  • Hỗ trợ phát triển kinh tế
  • Cung ứng lao động
B.Các phòng ban cơ quan.
  • Đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh
  • Hỗ trợ doanh nghiệp
  • Giới thiệu việc làm

"Các hoạt động tiêu biểu của Trung tâm" 

"Nụ cười của khách hàng là niềm hạnh phúc của chúng tôi"!

Tin tức và sự kiện

 Lớp đào tạo kỹ năng tiếp cận thương mại điện tử

Lớp đào tạo kỹ năng tiếp cận thương mại điện tử


Ngày 30/12/2020 Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và Cung ứng lao động (Cedals) phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 5 tổ chức lớp đào tạo kỹ năng tiếp cận thương mại điện tử.

Thông tin việc làm dành hội viên Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận 5

Thông tin việc làm dành hội viên Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận 5

Thực hiện trang tuyển dụng giới thiệu việc làm phù...

Kết quả tổ chức chương trình “Chợ phiên Online Chợ Lớn”

Kết quả tổ chức chương trình “Chợ phiên Online Chợ Lớn”

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 26/02/2019 của UBND...

Phản hồi

028 38 355 888